لایسنس Whmcs

Whmcs - Starter

دریافت آنی آخرین نسخه
ماژول رایگان ثبت دامنه IR
فعال شدن آنی لایسنس
نمایش کپی رایت
محدودیت کاربر تا سقف 250 کاربر

Whmcs - Plus

دریافت آنی آخرین نسخه
ماژول رایگان ثبت دامنه IR
فعال شدن آنی لایسنس
محدودیت کاربر تا سقف 250 کاربر

Whmcs - Professional

دریافت آنی آخرین نسخه
ماژول رایگان ثبت دامنه IR
ماژول رایگان نمایندگی وب یک
فعال شدن آنی لایسنس
محدودیت کاربر تا سقف 1000 کاربر

Whmcs - Business

دریافت آنی آخرین نسخه
ماژول رایگان ثبت دامنه IR
ماژول رایگان ثبت دامنه بین المللی
ماژول رایگان نمایندگی وب یک
فعال شدن آنی لایسنس
بدون محدودیت کاربر