هاست لینوکس ایران

هاست استاندارد ایران
 • 100MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 10 اکانت ایمیل
 • 5 اکانت FTP
 • 5 ساب دامین
 • 5 پارک دامین
 • 3 دیتابیس
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • دارد انتقال بکآپ رایگان
 • دارد هارد SSD
 • دارد نصب خودکار 420 اسکریپت
هاست ویژه ایران
 • 1024MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 10 اکانت ایمیل
 • 5 اکانت FTP
 • 5 ساب دامین
 • 5 پارک دامین
 • 3 دیتابیس
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • دارد (درصورت خرید سالیانه) دامنه IR رایگان
 • دارد انتقال بکآپ رایگان
 • دارد هارد SSD
 • دارد نصب خودکار 420 اسکریپت
هاست حرفه ای ایران
 • 2048MB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 10 اکانت ایمیل
 • 5 اکانت FTP
 • 5 ساب دامین
 • 5 پارک دامین
 • 3 دیتابیس
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • دارد (درصورت خرید سالیانه) دامنه IR رایگان
 • دارد انتقال بکآپ رایگان
 • دارد هارد SSD
 • دارد نصب خودکار 420 اسکریپت