ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.ir
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.com
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
125,000 تومان
1 سال
.net
144,000 تومان
1 سال
144,000 تومان
1 سال
144,000 تومان
1 سال
.club
153,000 تومان
1 سال
15,300 تومان
1 سال
153,000 تومان
1 سال
.org
126,000 تومان
1 سال
126,000 تومان
1 سال
126,000 تومان
1 سال
.info
169,000 تومان
1 سال
169,000 تومان
1 سال
169,000 تومان
1 سال
.biz
186,000 تومان
1 سال
186,000 تومان
1 سال
186,000 تومان
1 سال
.ws
209,000 تومان
1 سال
436,000 تومان
1 سال
436,000 تومان
1 سال
.name
140,000 تومان
1 سال
140,000 تومان
1 سال
140,000 تومان
1 سال
.asia
178,000 تومان
1 سال
178,000 تومان
1 سال
178,000 تومان
1 سال
.tel
195,000 تومان
1 سال
195,000 تومان
1 سال
195,000 تومان
1 سال
.me
195,000 تومان
1 سال
195,000 تومان
1 سال
195,000 تومان
1 سال
.mobi
244,000 تومان
1 سال
244,000 تومان
1 سال
244,000 تومان
1 سال
.tv
464,000 تومان
1 سال
464,000 تومان
1 سال
464,000 تومان
1 سال
.co
289,000 تومان
1 سال
289,000 تومان
1 سال
289,000 تومان
1 سال
.in
85,000 تومان
1 سال
85,000 تومان
1 سال
85,000 تومان
1 سال
.eu
29,000 تومان
1 سال
29,000 تومان
1 سال
29,000 تومان
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده